Bagi Ügyvédi Iroda - Szakterületek

Gazdasági jog | Ingatlanügyek | Biztosítási ügyek

Közlekedési jog | Családjog | Követelések behajtása

 1. Gazdasági jog:
 • gazdasági társaságok alapítása,
 • társasági szerződések módosítása,
 • egyesületek, alapítványok nyilvántartásba vétele,
 • cégképviselet.

A cégek bejegyzése, változásbejegyzése elektronikus úton történik, mely lényegesen lerövidíti az ügyintézési időt, valamint költségmegtakarítást is jelent.

 1.  Ingatlanjog:
 • ingatlanokkal kapcsolatos szerződések elkészítése (adásvételi-, csere-, ajándékozási szerződés, társasházi alapító okirat elkészítése)
 • peres képviselet

 1. Biztosítás:
 • gépjármûkárokból eredő vagyoni és nem vagyoni biztosítási kártérítés peren kívül és perben történő érvényesítése
 • sajáthibás - casco biztosítási szerződésből eredő igények
 • idegenhibás balesetekből származó igények érvényesítése (pl. javítási költség, bér gépkocsi költség stb.)
 • személyi sérüléssel járó balesetek esetén a személyi sérüléssel járó kárigények érvényesítése
 • vagyonbiztosítási szerződésből eredő kártérítés (pl. lakásbiztosítás)
 • egyéb biztosítással kapcsolatos kártérítés

 1. Közlekedési jog:
 • Közlekedési szabálysértések, bûncselekmények elkövetése esetén jogi képviselet, valamint ezek kapcsán sértetti képviselet.

 1. Családjog:
 • házassági bontóperekkel,
 • gyermekelhelyezéssel kapcsolatos tanácsadás, peres képviselet,
 • házassági szerződés elkészítése.

 1. Követelések behajtása: 
 • Cégek képviselete nem fizető adósaikkal szemben
  (fizetési meghagyásos eljárásban, végelszámolás,
  csőd és felszámolási eljárásban)